PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK
PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK

Twoje oszczędności to nasz sukces

ZMIANA DOSTAWCY ENERGII

Zmiana dostawcy energii jest hasłem niezwykle często wykorzystywanym w branży energetycznej. W praktyce jednak w zdecydowanej większości przypadków dotyczy ono zupełnie innej usługi, którą jest zmiana sprzedawcy energii. Czym różnią się od siebie te dwa pojęcia i dlaczego nie należy stosować ich zamiennie?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sprzedaż i dostawa prądu to dwie zupełnie inne usługi, wykonywane nierzadko przez niezależne od siebie podmioty – sprzedawcę energii elektrycznej oraz jej dystrybutora (dostawcę). Stosowanie tych określeń zamiennie jest częstą przyczyną wątpliwości i braku zrozumienia oferty firmy ze strony klienta. Na początek wyjaśnijmy sobie zatem, za co odpowiada dostawca energii i czy faktycznie istnieje możliwość jego zmiany.

Dostawa prądu to nic innego jak jego fizyczna dystrybucja do końcowych – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych – użytkowników. Całość tej procedury odbywa się przy wykorzystaniu infrastruktury energetycznej dostawcy prądu. Dostawca energii, czyli tzw. OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), jest więc po prostu właścicielem linii energetycznych niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, za pośrednictwem których prąd płynie do domu, firmy lub dowolnego obiektu zasilanego energią.

Czytaj więcej

Do obowiązków ustawowych dystrybutora/dostawcy prądu, wynikających z przepisów Prawa Energetycznego, należy przede wszystkim:

  • umożliwianie realizowania umów sprzedaży prądu sprzedawcom energii,
  • dbanie o bezpieczeństwo funkcjonowania posiadanej przez siebie infrastruktury energetycznej,
  • aktywny rozwój sieci,
  • prowadzenie w ramach sieci dystrybucyjnej ruchu sieciowego.

Zakupując prąd od danego podmiotu (sprzedawcy energii), trzeba mieć świadomość, że jednocześnie korzystamy też z usług OSD. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym składnikom faktury, okaże się, że uwzględnia ona nie tylko należność przysługującą sprzedawcy, ale również operatorowi energii elektrycznej. Wśród tej drugiej grupy kosztów znajduje się opłata abonamentowa i przejściowa, stawka jakościowa, a także składnik stały oraz zmienny stawki sieciowej. Część ze wspomnianych opłat musimy ponieść niezależnie od faktycznego zużycia energii, nawet wtedy, gdy było ono zerowe.

Czy w tej sytuacji zmiana operatora energii (dostawcy prądu) jest możliwa? Niestety nie. Właściciel sieci energetycznej, doprowadzającej prąd do naszego lokalu jest zawsze jeden. Na szczęście nie oznacza to jednak, że rachunki za energię elektryczną nie mogą ulec obniżeniu. Każdy odbiorca prądu może zmienić sprzedawcę energii, co w wielu przypadkach pozwala na oszczędność rzędu od 20 do nawet 40% w skali roku, czyli przynajmniej kilkuset złotych zachowanych w portfelu.

Dostawcy energii w Polsce

Około 300 różnych przedsiębiorstw posiada w naszym kraju koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Mimo tego faktu, do zdecydowanej większości polskich nieruchomości prąd dostarcza jeden z 5 największych podmiotów.

W zależności od konkretnego obszaru kraju, może to być przede wszystkim:

  • PGE Dystrybucja S.A. – Polska wschodnia, południowo-wschodnia oraz centralna,
  • Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – Polska wschodnia, północno-wschodnia i centralna,
  • Energa-Operator S.A. – Polska północna oraz centralna,
  • Enea Operator sp. z o.o. – Polska północno-zachodnia i zachodnia,
  • Tauron Dystrybucja S.A. – Polska południowo-zachodnia oraz południowa.

W przypadku chęci podłączenia danego obiektu do funkcjonującej w okolicy infrastruktury energetycznej, umowę na dostawę prądu podpisać należy zatem z OSD właściwym w stosunku do określonego regionu kraju.

ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ PRĄDU

Obniż swoje rachunki nawet o 30%

ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ GAZU

energia + gaz = oszczędności

Optymalizacja kosztów energii

Sprawdź jak możesz jeszcze obniżyć koszty

FOTOWOLTAIKA

Poznaj naszą ofertę

Poznaj savings4u.pl

o nas

Firma Savings4u.pl oferuje swoim Klientom w pełni profesjonalne doradztwo i wsparcie, we wszystkich obszarach związanych z zakupem i zużyciem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

DOSTAWCY ENERGII W POLSCE

Od 2008 roku, a więc praktycznie od momentu uwolnienia rynku energetycznego, Towarowa Giełda Energii S. A. uruchomiła terminowe kontrakty na dostawę energii elektrycznej, pozwalające wyznaczyć cenę energii w dłuższym horyzoncie czasowym. Podobnie było z gazem ziemnym. Pozwala to sprzedawcom i dużym odbiorcom energii, prognozować ceny i optymalizować koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego. Każdy przedsiębiorca ma więc możliwość wybrać osobiście sprzedawcę prądu i gazu dla swojej firmy. Pozwala to wygenerować ogromne oszczędności na rachunkach.

Formularz kontaktowy

skontaktujmy się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Savings4U.PL. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest SAVINGS4U.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 05-092 ul. Wydmowa 4, posiadająca numer NIP 118-20-99-682. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Savings4u w liczbach

0 %
ŚREDNIA OSZCZĘDNOŚCI DLA FIRM
0 minuty
ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTAMI Z CAŁEGO RYNKU!
0
ZAUFAŁO NAM KLIENTÓW