PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK
PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK

AUDYT ENERGETYCZNY

Nie wykonałeś jeszcze audytu – grozi Ci kara nawet do 5% przychodów.
Napisz do nas przygotujemy dla Ciebie profesjonalną wycenę w 24h.

Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) nakłada obowiązek wykonania Audytu Energetycznego do 30.09.2017. Nie wykonanie Audytu do tego czasu wiąże się z karą do 5% rocznych przychodów Przedsiębiorstwa.

Jednakże nie każda firma musi taki audyt wykonać. Zobligowane są przedsiębiorstwa, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniły przynajmniej jeden z warunków:

– zatrudniały średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników

lub

– osiągnęły roczny obrót netto większy niż 50 mln. euro oraz suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln. euro.

Audyt Energetyczny nie należy traktować jedynie jako obowiązek ustawowy, są to również realne korzyści które dzięki niemu można osiągnąć. Najważniejsze wiążą się z oszczędnością w zużyciu energii poprzez wyeliminowanie jej strat, a dodatkowe można uzyskać poprzez pozyskiwanie własnej energii ze słońca.

Wykonywane przez naszą firmę audyty energetyczne mają na celu wyznaczenie optymalnych rozwiązań, za pośrednictwem których zmniejszone zostanie zapotrzebowanie cieplne określonej nieruchomości. Współpracując z naszymi klientami, świadczymy profesjonalne doradztwo, uwzględniające konkretne, możliwe do wdrożenia pomysły na poprawę dotychczas stosowanych technologii lub schematów organizacyjnych.

Dla każdego klienta wykonujemy odrębny i całkowicie zindywidualizowany audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mając na uwadze wszystkie unikalne parametry energetyczne. Dzięki temu właściciel firmy zyskuje możliwość wprowadzenia efektywnych rozwiązań technicznych, formalnych oraz organizacyjnych w pełni optymalnych zarówno pod względem ich kosztów realizacji, jak i uzyskiwanej dzięki nim oszczędności energetycznej.

Audyt energetyczny, nazywany także audytem termomodernizacyjnym, obejmuje wszystkie elementy mające wpływ na intensywność zużywania energii w danym obiekcie. Realizując dla Twojej firmy tę usługę, skoncentrujemy się zatem przede wszystkim na:

 • instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych,
 • oknach,
 • dachu oraz ścianach zewnętrznych,
 • sieci kanalizacyjnej oraz instalacji CWU,
 • oświetleniu,
 • możliwości wykorzystania dostępnych w Twoim obszarze źródeł energii odnawialnej, takich jak np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę.

Korzyści z wykonania audytu

Brak kary do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego za nieprzeprowadzenie audytu w terminie do 30.09.2017 r.

Rozpoznanie słabych punktów – wskazanie newralgicznych obszarów wymagających poprawy

Rozwiązania – identyfikacja oraz opracowanie pod kątem technicznym i ekonomicznym elementów poprawiających efektywność energetyczną.

Oszczędności – następstwem wykonania pełnego audytu jest uzyskanie oszczędności (zarówno poprzez wyeliminowanie strat jak również uzyskanie potencjalnych dochodów).

System zarządzania energią – audyt energetyczny jest w znaczącym stopniu wkładem do dokumentacji systemu ISO 50 001.

Jak wygląda audyt energetyczny realizowany przez savings4u.pl

 • Inwentaryzacja techniczno-budowlana niezbędna do opisania badanego obiektu.
 • Zebranie wszystkich niezbędnych danych do dalszych etapów analizy.
 • Ocena stanu technicznego, oceniane są wszystkie elementy obiektu.
 • Dokonanie niezbędnych pomiarów technicznych.
 • Dobór Technologii i analiza porównawcza.
 • Wycena usprawnień – ocena opłacalności.
 • Wybór wariantu optymalizacji, zapewniający satysfakcjonujące oszczędności przy nakładzie finansowym.
 • Opis techniczny.
 • Złożenie audytu energetycznego w Urzędzie Regulacji Energetyki

Wstępny audyt energetyczny firmy

Audyt termomodernizacyjny dzieli się na dwa główne etapy. Pierwszym z nich jest etap wstępny, od którego uzależnione jest wdrożenie drugiej części – tj. audytu szczegółowego. Wykonując audyt wstępny, bazujemy przede wszystkim na dokumentacji technicznej obiektu, własnych oględzinach oraz na wywiadzie z właścicielem lub zarządcą budynku.

Zlecając nam przeprowadzenie wstępnego audytu energetycznego dla swojej firmy, uzyskasz wiedzę w zakresie m.in. szacunkowych, koniecznych do poniesienia kosztów inwestycji, dostępnych form dofinansowania (np. premii termomodernizacyjnych), skali działań możliwych do przeprowadzenia w ramach Twojego budżetu oraz poziomu oszczędności, jaki wygeneruje przedsięwzięcie.

Po zakończeniu wstępnego audytu, będziesz mógł podjąć decyzję w kwestii przechodzenia lub nie przechodzenia do kolejnego etapu współpracy, którym jest audyt szczegółowy.

Szczegółowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Podczas tej części audytu skupiamy się na proponowaniu klientom konkretnych rozwiązań, przy pomocy których możliwe będzie zmniejszenie strat cieplnych w obrębie poszczególnych elementów struktury obiektu. Wszystkie podsuwane przez nas pomysły uzyskiwane są na podstawie skrupulatnych i precyzyjnych wyliczeń oraz analiz.

Standardowo, jednym z pierwszych czynników, na których skupiamy się podczas audytu szczegółowego jest poprawa właściwości termoizolacyjnych zewnętrznych przegród nieruchomości (tj. ścian i dachów). Na dalszym etapie sprawdzamy dla klienta możliwości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła lub ogniwa fotoelektryczne. W końcowym kroku poszukujemy natomiast sposobów na zwiększenie efektywności stosowania paliw standardowych, optymalizując pracę już istniejących systemów grzewczych w ramach obiektu.

Audyt energetyczny cena

Ponieważ w przypadku każdego przedsiębiorstwa audyt energetyczny wiąże się z innym poziomem intensywności i skomplikowania koniecznych do przeprowadzenia działań, nie da się jednoznacznie określić jego kosztów. W największej mierze cena usługi uzależniona jest od wielkości obiektu, stąd powszechnie funkcjonujący podział na cztery grupy budynków:

1. domy jednorodzinne, bliźniaki oraz budynki w szeregowej zabudowie,

2. budynki o kubaturze nieprzekraczającej 8000 m3, posiadające stosunkowy prosty kształt bryły,

3. wielkopowierzchniowe budynki posiadające skomplikowany kształt bryły oraz budowle, których kubatura przekracza 8000 m3, a także obiekty zaliczane do grupy drugiej, posiadające wbudowaną, konieczną do zmodernizowania kotłownię.

4. nieruchomości zaliczane do grupy trzeciej, które posiadają wbudowaną, konieczną do zmodernizowania kotłownię.

Dodatkowo na cenę audytu energetycznego ma również wpływ jego rodzaj. Wariantem relatywnie tanim jest wykonanie wyłącznie audytu wstępnego. Opcją droższą, ale za to zapewniającą istotnie większe korzyści jest z kolei zdecydowanie się na audyt szczegółowy.

Jeśli chcesz poznać szacunkowe koszty przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, którego jesteś właścicielem, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Wypełnij formularz kontaktowy.
oddzwonimy do Ciebie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Savings4U.PL. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest SAVINGS4U.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 05-092 ul. Wydmowa 4, posiadająca numer NIP 118-20-99-682. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.