PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK
PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK

DOSTOSOWANIE UKŁADU POMIAROWEGO DO TPA

Przygotuj swój układ pomiarowy
do Zasady TPA i zacznij oszczędzać!
Modernizacja układu z Nami to
Gwarancja niższych rachunków za energię

Wymogiem koniecznym do spełnienia, w przypadku chęci zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, jest dostosowanie układu pomiarowego do zasad TPA, zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi przez dostawcę prądu w aktualnie obowiązującej IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych). Koszty przeprowadzenia takiej modernizacji kształtują się różnie, jednak praktyka pokazuje, że bardzo szybko zwracają się inwestorowi w całości.

Nasza firma dokonała licznych analiz rynku, uwzględniających zarówno odbiorców posiadających, jak i nie posiadających układy pomiarowe przystosowane do TPA. Z uzyskanych rezultatów tych badań jasno wynika, że nakłady poniesione w związku z modernizacją zwracają się na przestrzeni około 6-12 miesięcy, w zależności od aktualnie obowiązujących cen energii. Szybkość zwrotu z inwestycji można jeszcze bardziej zwiększyć, decydując się na wykorzystanie rozwiązań do monitorowania poziomu zużycia prądu. Dzięki nim klient zyskuje realną kontrolę nad energią elektryczną w swojej firmie oraz możliwość efektywniejszego zarządzania.

Wypełnij formularz kontaktowy.
oddzwonimy do Ciebie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Savings4U.PL. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest SAVINGS4U.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 05-092 ul. Wydmowa 4, posiadająca numer NIP 118-20-99-682. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Poznaj korzyści dla Twojej firmy

Gwarancja obniżenia rachunków za energię elektryczną

Aplikacja do monitorowania zużyć energii

Kompleksowa i terminowa realizacja zlecenia

Atrakcyjne finansowanie – raty 0%

MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO

Dostosowując układ pomiarowy do TPA, warto mieć świadomość dostępnych na rynku form finansowania. W przypadku braku własnej gotówki na ten cel, można skorzystać z atrakcyjnych ofert kredytowych oraz leasingowych, a nawet dokonać modernizacji bez bezpośredniego ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o tę ostatnią opcję, staje się to możliwe dzięki specjalnym produktom oferowanym przez sprzedawców energii, pozwalającym wliczyć koszty przeprowadzanych prac do uwzględnionych na fakturze cen prądu.

Właściciele stacji transformatorowych będący odbiorcami energii elektrycznej w taryfach Bxx oraz Axx są zobowiązani do dostosowania układu pomiarowego  do aktualnych wymagań technicznych określonych w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) lokalnego OSD. Popularnie taka inwestycja nazywana jest modernizacją układu pomiarowo-rozliczeniowego do zasady TPA (Third Party Access). Powyższa zasada obliguje właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej do udostępnienia jej stronom trzecim, dzięki czemu odbiorca końcowy (np. właściciel stacji transformatorowej) może swobodnie wybrać sprzedawcę energii elektrycznej. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest udanie się do właściwego terenowo rejonu energetycznego i złożenie wniosku  określającego warunki techniczne dla układu pomiarowo-rozliczeniowego. Po otrzymaniu w/w warunków przeprowadzamy wizję lokalną w miejscu instalacji układu i przedstawiamy ofertę na kompleksowe dostosowanie układu.  Zakres prac oraz ich koszty są uzależnione od wymagań lokalnego OSD oraz aktualnego stanu technicznego układu. Przedział cenowy  rozpoczyna się od kilku tysięcy złotych (przy najprostszych modernizacjach) a kończy na kilkudziesięciu tysiącach. Wszystkim klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie modernizacji – od sporządzenia wniosku o wydanie warunków technicznych, poprzez uzgodnienie projektu z lokalnym OSD, odbiór prac a nawet finansowanie robót. Współpracujemy tylko z rzetelnymi, sprawdzonymi wykonawcami dającymi rękojmię prawidłowego wykonania zlecenia. Każdemu klientowi proponujemy zamontowanie aplikacji dzięki której z dowolnego miejsca na świecie będzie mógł na bieżąco kontrolować zużycie energii elektrycznej w swojej firmie, a nawet porównać poprawność wystawionych faktur przez OSD.