PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK
PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK

ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

Prawo wyboru Sprzedawcy to jedno z podstawowych praw konsumenta. Do listopada 2017 roku ponad 186 tysięcy Przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę Sprzedawcy energii i ponad pół miliona Gospodarstw Domowych. Taką możliwość dała konsumentom zasada Third Party Access – TPA, która w polskim prawie energetycznym obowiązuje od 1 lipca 2007 r. Dzięki TPA każdy klient, zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo, może wybrać Sprzedawcę, który przedstawi mu najbardziej korzystną ofertę sprzedaży energii. Przed rokiem 2007 odbiorca energii był całkowicie uzależniony od usług i cen lokalnego dystrybutora.

Wiele osób używa terminów dostawca i sprzedawca prądu zamiennie, podczas gdy są to dwa zupełnie różne pojęcia. Jako dostawcę energii elektrycznej powinno określać się podmiot posiadający infrastrukturę elektroenergetyczną i będący operatorem sieci, która obejmuje konkretny obszar kraju. Często dostawca jest również nazywany dystrybutorem, ponieważ to miano jeszcze lepiej wyraża pełnione przez niego funkcje. Do głównych obowiązków dostawcy zalicza się także konserwację i serwis techniczny całego zaplecza przesyłowego, czyli linii energetycznych oraz naprawy sieci i słupów. Dokładny zakres obowiązków dostawców prądu został określony w ustawie o Prawie energetycznym. Licencję dotyczącą dystrybucji prądu na terenie Polski posiada wiele firm i są to w większości przedsiębiorstwa oferujące usługi lokalnie. Można jednak wskazać kilku kluczowych dostawców prądu:

– Enea Operator sp. z o.o. – obejmuje obszar Polski północno-zachodniej i zachodniej, w tym 6 województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz części województw dolnośląskiego i pomorskiego; 5 oddziałów dystrybucji: Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zielona Góra, Bydgoszcz, Poznań.

– Energa-Operator S.A. – teren Polski północnej i środkowej, 7 województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie; miasta m.in. Olsztyn, Toruń, Koszalin.

– PGE Dystrybucja S.A. – obszar Polski wschodniej i środkowej, miasta m.in. Warszawa, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, Lublin.

– Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – Warszawa i okolice.

– Tauron Dystrybucja S.A. – Polska południowa i południowo-zachodnia, miasta m.in. Kraków, Opole, Jelenia Góra, Wrocław, Legnica, Częstochowa, Nowy Sącz.

Sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce

Sprzedawcą energii elektrycznej jest podmiot zajmujący się obrotem energią, który zawarł odpowiedni kontrakt lub zakupił energię od dystrybutora. Nie musi więc dysponować własną siecią dystrybucyjną, aby sprzedawać prąd. Sprzedawca to pośrednik, który wykorzystuje infrastrukturę udostępnioną przez dystrybutora, a także jest odpowiedzialny za dostawę prądu do użytkownika końcowego. Sprzedawcy rozliczają odbiorców z ilości zużytej energii, dlatego w przypadku umowy kompleksowej na rachunku widoczne są dwie opłaty: za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Do kosztów dystrybucji zalicza się m.in. opłata przesyłowa zmienna i opłata abonamentowa. Z kolei do opłat za sprzedaż należą m.in. koszty energii czynnej, czyli za prąd, który klient wykorzystał w danym okresie czasu. Podstawowymi kwestiami, jakie różnią poszczególnych dostawców są: liczba oferowanych taryf, ceny oraz udziały w rynku energetycznym. Usługi świadczone przez sprzedawców są ściśle regulowane, a ich działalność wymaga licencji wystawianej przez Urząd Regulacji Energetyki. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów sprzedających prąd, dlatego klient nie powinien mieć problemu z wyborem najkorzystniejszej oferty.

 

ILOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY SKORZYSTALI ZE ZMIANY SPRZEDAWCY:


 

Źródło wykresu: www.ure.gov.pl [ 1 grudzień 2017 r.]

ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH KTÓRZY SKORZYSTALI ZE ZMIANY SPRZEDAWCY

Źródło wykresu: www.ure.gov.pl [ 1 grudzień 2017 r.]

JAK DZIAŁAMY?

Klient uzupełnia formularz

na stronie savings4u.pl

savings4u.pl prezentuje Klientowi

szczegółowy ranking najlepszych ofert z całego rynku

Klient

wybiera ofertę najkorzystniejszą dla swojej Firmy

savings4u.pl

w imieniu Klienta przeprowadza proces zmiany Sprzedawcy

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

Przede wszystkim należy pamiętać, że ponieważ każdy dostawca energii elektrycznej obsługuje konkretny obszar kraju, zmiana nie dotyczy dostawcy, ale sprzedawcy energii elektrycznej. Cały proces jest bardzo prosty i nie wymaga od zainteresowanego wiele czasu. Wystarczy skontaktować się z podmiotem, z którym chce się podjąć współpracę, a firma powinna zająć się wszelkimi formalnościami, w tym również zakończeniem obecnej umowy. Przeprowadzenie zmiany najczęściej ma charakter bezpłatny. Klient może liczyć na szereg korzyści wynikających z tego procesu, np. niższe rachunki, stały koszt prądu przez cały okres obowiązywania umowy, elektroniczny, czyli ekologiczny sposób wystawiania faktur lub pakiet usług dodatkowych. Rozwiązaniem gwarantującym ciągłość sprzedaży jest wejście w życie nowej umowy w dniu, w którym poprzednia przestała obowiązywać. Warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy wiąże się z wypowiedzeniem tzw. umowy kompleksowej, czyli obejmującej sprzedaż prądu i świadczenie usług dystrybucji. Przy zmianie sprzedawcy może być konieczne dostosowanie systemu pomiarowo-rozliczeniowego do nowych warunków.

Zmiana sprzedawcy prądu niesie ze sobą wiele korzyści, ale wiąże się także z pewnym ryzykiem np. nierzetelnością nowego podmiotu. Dokonując wyboru nowej firmy, należy postępować bardzo ostrożnie i dokładnie sprawdzić wszystkie warunki umowy, w tym: okres obowiązywania współpracy oraz możliwość jej wypowiedzenia, porównanie cen w poszczególnych grupach taryfowych, sposoby dokonywania płatności. Istotne jest również ustalenie, czy podpisując dokument, klient zawiera umowę na czas określony oraz czy umowa po pewnym okresie przechodzi automatycznie na czas nieokreślony. Warto sprawdzić, czy umowa jest automatycznie przedłużana, czy też klient musi wyrazić na to zgodę. Dobrze jest również zweryfikować, czy nowo wybrany podmiot nie zawarł w umowie zapisów mówiących o ukrytych kosztach np. karach za wcześniejsze wypowiedzenie umowy lub karach za nieprzedłużenie współpracy. Zgodnie z przepisami odbiorca korzystający z taryf G11 i G12 może zmienić dostawcę dwa razy w ciągu roku.