PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK
PLATFORMA KONTAKTOWA | INFOLINIA HANDLOWA
ZALOGUJ SIĘ DO eBOK

ZMIANA DOSTAWCY GAZU

Zmiana dostawcy gazu ziemnego w Polsce może być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Wybór firmy oferującej atrakcyjną ofertę wiąże się zazwyczaj ze znacznymi oszczędnościami.

Od drugiej połowy 2014 roku można zauważyć systematyczny wzrost zmiany sprzedawcy gazu w Polsce, zwłaszcza w segmencie gospodarstw domowych. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2013 roku zanotowano mniej niż 500 przypadków zmiany dostawcy, podczas gdy już w roku kolejnym – aż  7 tysięcy. W 2017 roku dokonano ponad 136 tysięcy takich zmian. Konsumenci są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw, a także możliwości, które niesie z sobą wymiana dostawcy. Ponadto regularne wchodzenie na rynek nowych sprzedawców sprawia, że oferty dla klientów są coraz bardziej atrakcyjne i konkurencyjne.

Aktualnie w Polsce, dzięki regulacjom, jakie wymusza m.in. członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, trwa liberalizacja rynku sprzedaży gazu. Jedną z najchętniej wybieranych przez przedsiębiorstwa opcji jest łączona oferta zakupu gazu i prądu od jednej firmy. Zmianę sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce można wykonać poprzez upoważnienie nowego dostawcy do działania w naszym imieniu.

Należy wiedzieć, że każdy klient posiadający umowę z PGNiG o dystrybucji i sprzedaży gazu ma prawo ją wypowiedzieć oraz dokonać zmiany dostawcy gazu ziemnego w Polsce. Wspomniana zmiana jest bezpłatna, nie wiąże się również z przerwami w dostarczaniu gazu czy też z koniecznością wymiany instalacji. Podmiotem nadal odpowiedzialnym za ciągłość dostaw jest dany dystrybutor gazu.

Zmiana sprzedawcy gazu zajmuje zwykle około 3-4 tygodni od dnia podpisania umowy. Po wygaśnięciu starej umowy, następuje rozliczenie z dotychczasowym dostawcą.

SPRZEDAWCY GAZU ZIEMNEGO W POLSCE

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej w końcu i w gazie ziemnym pojawiła się możliwość zmiany Sprzedawcy. Od III kw. 2014 r., obserwujemy dynamiczny wzrost zmiany Sprzedawcy w segmencie odbiorców wśród gospodarstw domowych jak i Przedsiębiorców. Powodem wzrostu jest wchodzenie na rynek nowych Sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

Porównywarka cenaenergii.pl  to najlepszy sposób na przeprowadzenie analizy rynku. Poniższy wykres obrazuje jak dynamicznie rynek gazu rozwija się w ostatnich latach.

Przed podjęciem decyzji w tym zakresie, warto mieć kompleksową wiedzę dotyczącą możliwości, jakie niesie ze sobą zmiana dostawcy, a także informacje na jego temat, w szczególności dotyczące różnic pomiędzy nim a dystrybutorem gazu. Warto wiedzieć, że chociaż potocznie używa się tych dwóch terminów wymiennie, to w rzeczywistości oznaczają one zupełnie inne podmioty.

Dystrybutorzy gazu (zwani również operatorami systemu dystrybucyjnego, w skrócie OSD) wykonują szereg obowiązków. Do ich zadań należą m.in. przyłączanie nowych użytkowników, remontowanie i serwisowanie sieci dystrybucji, udzielanie odbiorcom informacji o występujących przerwach w dostawach, zapewnienie jakości i regularności dostaw, czy też obsługiwanie telefonu alarmowego (tj. pogotowia gazowego pod numerem 992). W Polsce dystrybucja gazu odbywa się w ponad 97% przez jednego operatora, a mianowicie Polską Spółkę Gazownictwa (PSG S.A.), będącą częścią grupy kapitałowej PGNiG. W niektórych gminach operatorami sieci bywają również inne, dużo mniejsze firmy, które posiadają pozwolenie na dystrybucję. Osobom, które nie dokonały natomiast zmiany owego sprzedawcy, niejako „z urzędu” przydzielana jest firma powiązana z lokalnym OSD.

Sprzedawcy gazu ziemnego (zwani potocznie dostawcami), jak sama nazwa wskazuje, zajmują się sprzedażą gazu odbiorcom. Odkupują oni od dystrybutorów hurtowe ilości gazu i odsprzedają je klientom na określonych przez siebie warunkach, zarabiając na zmniejszaniu marży. Różnorodne koszty zakupu gazu, a także obsługi klienta oraz administracji sprawiają, że ceny u innych sprzedawców bywają znacznie mniejsze niż u tych przydzielonych odgórnie. Sprzedawcy gazu w Polsce stanowią bardzo liczną grupę. Aktualnie w naszym kraju istnieje kilkudziesięciu takich dostawców.

Dokonując zmiany dostawcy gazu ziemnego, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim należy pamiętać, że w Polsce obrót błękitnym paliwem jest działalnością koncesjonowaną, tzn. że sprzedawca, który oferuje zawarcie umowy na sprzedaż gazu, musi posiadać koncesję. Warto więc zweryfikować, czy dane przedsiębiorstwo znajduje się na liście firm, które ją otrzymały. Pełna i aktualna baza takich podmiotów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto wspomniany sprzedawca musi również posiadać odpowiednią umowę z danym dystrybutorem.

Dostawca gazu ziemnego w Polsce, przygotowując nową ofertę dla klienta, potrzebuje kilku informacji, takich jak m.in. moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, zużycie gazu wyrażone w kWh w kolejnych miesiącach ostatniego roku, termin obowiązywania aktualnej umowy czy też dane oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, do którego przyłączone są punkty odbioru. Informacje te można znaleźć na fakturach lub w dotychczasowej umowie. Dostawca zapyta również, na jakie cele (np. opałowe) klient przeznacza paliwo. Odpowiedź na to pytanie wpływa na ewentualne dodanie podatku akcyzowego. Dlatego też dobrze jest sprawdzić na fakturze, czy aktualnie wspomniany podatek jest wliczony w cenę gazu, czy też jesteśmy zwolnieni z płacenia akcyzy.

Warto też zwrócić uwagę, że pewne rozwiązania, które są stosowane na rynku gazu, zdają się być o wiele bardziej korzystne, niż te funkcjonujące na rynku prądu. Przykładowo, podczas zmiany firmy sprzedającej gaz nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo-rozliczeniowych, natomiast w przypadku zmiany dostawcy energii – zazwyczaj tak.

 

Dlaczego warto zmienić Sprzedawcę gazu?

OSZCZĘDNOŚCI – to jeden z najłatwiejszych sposobów na znaczące zmniejszenie kosztów we własnym przedsiębiorstwie.

GWARANCJA STAŁEJ CENY – przez cały okres umowy.

JEDNA FAKTURA – jeżeli cena za dokładnie ten sam produkt jest niższa a zmienia się tylko LOGO na fakturze to odpowiedzialny Przedsiębiorca dbający o koszty w firmie powinien z tego skorzystać.

Jak zmienić Sprzedawcę gazu?

aby podjąć najlepszą decyzję należy porównać oferty działających na rynku firm handlujących gazem ziemnym. Taką analizę powinien przeprowadzać  zarówno Przedsiębiorca jak i osoba prywatna. Przepłacanie za ten sam produkt leży jedynie w interesie Spółek Gazowych. Porównywarka cenaenergii.pl  to najszybszy i najefektywniejszy sposób przeprowadzenie analizy rynku i podjęcie najkorzystniejsze decyzji dla siebie.

JAK DZIAŁAMY?

Klient uzupełnia formularz

na stronie savings4u.pl

savings4u.pl prezentuje Klientowi

szczegółowy ranking najlepszych ofert z całego rynku

Klient

wybiera ofertę najkorzystniejszą dla swojej Firmy

savings4u.pl

w imieniu Klienta przeprowadza proces zmiany Sprzedawcy